Schuldhulpverlening is een bekend begrip. Maar wat kan een budgetcoach voor u betekenen?
U hůeft namelijk niet te wachten met hulp inroepen totdat u tot over uw oren in de schulden
zit. Is voorkomen niet beter dan genezen?
Een budgetcoach kan onder andere:
* u helpen met het opzetten van een goede administratie , het maken van een begroting en een
beleidsplan voor uw financiŽn .
* als er in uw inkomenssituatie iets verandert, u helpen de gevolgen in kaart te brengen en een plan
te maken om ze op te kunnen vangen.
* het verloren overzicht over uw financiŽn terug helpen te krijgen, ťn te houden.
* Ik kan helpen orde op zaken te stellen als u betalingsachterstanden of andere schulden opgelopen
hebt en in principe wel in staat bent aflossingen te doen, maar er geen gat meer inziet.
* Jongeren leren een administratie op te zetten en onderhouden, en binnen een budget te leven.

* En dan werk ik nog aan een specialisatie.....

Voor uitgebreidere informatie, verwijs ik u naar de andere pagina's op deze site.

Privacy: Een budgetcoach heeft geheimhoudingsplicht. Ik til daar heel zwaar aan.
Uw gegevens komen ook niet in een groot computersysteem terecht, maar uitsluitend in mijn eigen
dossiers die niet voor anderen toegankelijk zijn. Mocht het voor uw hulpvraag noodzakelijk blijken
enkele gegevens aan anderen over te brengen, dan zal dat uitsluitend met uw uitdrukkelijke
toestemming gebeuren.
Ik ben Erica van der GaliŽn, gediplomeerd budgetcoach en schuldhulpverlener in Assen en omstreken.
Zorg voor anderen heeft altijd al een belangrijke plaats in mijn leven gehad. In mijn gezin en familie, in mijn kerkelijke gemeente, in mijn vorige beroep als verkoopster. En ook in dit vak kan ik dat ei dus helemaal kwijt. Want hoeveel mensen hebben het niet moeilijk waar het hun financiŽn betreft?
Ikzelf heb vanuit de bijstand mijn bureau kunnen starten en ik heb het de naam SoundMoney meegegeven. 'Sound' staat in het Engels o.a. voor betrouwbaar, degelijk, deugdelijk, logisch, solide, gefundeerd, op goede gronden steunend. Mijn hoofddoel is dan ook, u te begeleiden naar het voeren van een gezonde financiŽle huishouding volgens deze principes.

HOME
- naar een gezonde financiŽle huishouding -
Aan deze site wordt nog gewerkt. Even geduld a.u.b.